KERSTIN WIJK-BROSTRÖMS STIFTELSE

Ansökan

Kerstin Wijk-Broströms Stiftelse

 

Stiftelsens ändamål

 

Att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning utöva hjälverksamhet bland behövande samt främja vetenskaplig forskning. Avkastningsmedlen bör företrädesvis användas för främjande av sjörättsforskning i Göteborg, till utbildningsstipendier åt personer, som verkar inom områdena för hemslöjd och konsthantverk och som önskar den stimulans och inspiration till förnyelse som studier utanför den vanliga verksamhetsmiljön kan skänka, samt till resebidrag åt behövande personer, som drabbats av fysiskt eller psykiskt handikapp och som för sin vård och rehabilitering kan vara i behov av vistelse i länder med varmare klimat.


 

Ansökan

 

Ansökan sker via vårt digitala ansökningssystem. Följ länken nedan.


Kerstin Wijk Broströms Stiftelse

c/o SEB

          GÖH 420

          405 04 GÖTEBORG

KERSTIN WIJK-BROSTRÖMS STIFTELSE

031-622516

Tisdagar 13-15